KÖK HÜCRE...

KÖK HÜCRE VE BEYİN CERRAHİSİ OP.DR.GÖKALP KARAARSLAN

StartFragmentKök hücre araştırmaları 1990 ların 2.yarısından itibaren yapılmaya başlandı. Kök hücre uy

gulamalarının bir çok amacı vardı.Bu amaçların başında harap olmuş fonksiyon görmeyen dokuların optimal derecede fonksiyon görmesini sağlamak gelmektedir.Beyin Cerrahisinde kullanımları hakkında yapılan araştırmalar omurilik zedelenmesi olan bu nedenle yaşamsal fonksiyonlarını idame ettiremeyen hastalar, beyin tümörleri,damar tıkanıklıklarına bağlı gelişmiş beyin bir bölümü ölmüş hastalar üzerinde yoğunlaşmıştır.Kök hücre uygulanmalarından biriside kordon kanı bankalarının oluşturulmasıdır. Bugün için her ne kadar Beyin ve Sinir Cerrahisi içinde uygulanmaları halen deneysel nitelikte olsada gelecek için umut verici bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Bu uygulamaları Türkiyede yapan uzmanlar olmuş fakat eleştiriler karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Bu uygulamalar bugün gelinen noktada, deneysel nitelikte,uygulanılan yöntemlerin başarı başarısızlığı yönünde kesin sonuçları ortaya çıkarılamamış uygulamalardır. Amacı fonksiyon gören bir doku üretmek, kanser hücrelerini onlardan daha fazla çoğalan normal hücrelerle yok etmek,eskiyen yaşlanan dokuların yenilenmesini sağlamak olan bu araştırmaların yakın gelecekte sosyal hayatta uygulama alanı bulacağı bir gerçektir. EndFragment