Çağın sorunu Bel Fıtıkları

OP.DR.GÖKALP KARAARSLAN Bootstrap --font-Awesome-----font-Awesome--- start plugins start slider end slider must have [if IE]><![endif] must have Owl Carousel Assets //Owl Carousel Assets start circle

StartFragment

Bel Fıtığı Omurgalar arasındaki yaştıkçıkların yapılarının bozulması sonucunda Omuriliğe ve Bacağa Doğru giden Sinire baskı oluşturmasıdır. Resimde Lomber MRI incelemesinde Bel bölgesinde 4. ve beşinci bel omurları arasında bir bel fıtığı görülmektedir.