top of page

Mapraktis adı altında Sağlığı kirletmek...

Bootstrap --font-Awesome-----font-Awesome--- start plugins start slider end slider must have [if IE]><![endif] must have Owl Carousel Assets //Owl Carousel Assets start circle

StartFragmentSon zamanlarda hekimler arasında tartışılan bir konu malpraktis. Malpraktis hatalı hekimlik uygulamaları olarak geçiyor. Ancak herşeyi abarttığımız gibi bu konuyuda abartarak içinden çıkılmaz bir hale getirdik sanırım. Herkes bir şeyler söylüyor. Malpraktisin ana konusu endikasyon ve tedavi arasındaki ilişki. Tıp bilmi açısından bu konunun değerlendirilmesi aynı zamanda sosyal boyuta bu konunun indirgenmesi gerekiyor. Ancak maalesef tıp bilmi açısından bu konunun değerlendirilmesi bir kenara atılıp sosyal boyuta indirgenmiş hali konuşuluyor nedense. Tıp bilmi açısından olayı değerlendirelim; bir hasta varsa bir hastalık vardır. Bir hastalık varsa bir tedavi vardır. Ve tedavi için endikasyon vardır. Bir hekim hasta ile karşılaştığında ne yapmalıdır? Hastayı dinlemelidir, hastalığı ve hastalığın geçmişini öğrenmelidir. Hastayı muayene etmelidir, hastadan elde ettiği sonuçlara göre tetkikler istemelidir. Tetkik sonuçlarını değerlendirmelidir. Ve sonuçlarına göre tanı koymalıdır. Tanı koyduktan sonra tedavi planlamalıdır. Hastayı dinlemeden ve hastalığın geçmişini bilmeden ve hastayı muayene etmeden tetkik istenebilir mi? Tıp açısından hayır. Eğer bir hekim hastayı değerlendirmeden tetkik isterse bu olay malpraktistir. Fakat sosyal boyuta indirgendiğinde bu olayı şöyle değerlendiriyor yetkililer; neden bu incelemeyi yaptı, yapmasaydı, neden MR istedi neden tomografi istedi. Yetkililer incelemenin gereksizliğini ispatlamaya çalışıyor maalesef. Diyelim Doğuda bir ildesiniz. Elinizde MR ınız yok veya hastanın özelde çektirmeye parası yok yada MR cihazı eski. Hastaya inceleme yapacaksınız. Bel tomografisi çektirebildiniz. Bel fıtığı dediniz. Hastayı ameliyata aldınız. Yaptınız ameliyatını. Hasta kontrole geldi. Tekrar tomografi çektirebildiniz. Sorun yok görünüyor. Ancak hastanın ağrısı var. Ne yapacaksınız. Bu durumda malpraktis olarak değerlendiriliyor sosyal boyutta. Gerekçe açık... yeteri kadar inceleme yapmamışsınız..Çalıştığınız yörenin tıp bilmi açısından kimse alt yapısını sorgulamıyor maalesef. Malpraktisi uygulayanların bu teknolojik ve ekonomik yetersizlikleri sunmayanlar olduğunu göremiyor görmek istemiyor nedense. Suçlu bellidir. Suçlu doktordur. Halkın önüne atılmalıdır.


Yani tanı için tıpta teknoloijk ve ekonomik alt yapı şarttır. Eğer bir hekim teknolojik ve ekonomik bir alt yapı olarak yüksek olmayan bir yerde ise malpraktis hekime mal edilmemelidir. Diyelim cerrahsınız, ameliyata girdiniz ameliyatta elde ettiğiniz bulgular, ameliyattan önce elde ettiğiniz bulgular ameliyat öncesi bulguları destekliyor ancak bazı ek sorunların olduğunu görüyorsunuz müdahale etmeniz sosyal açıdan malpraktistir. Ancak tıp açısından gerçek hekimliktir. Çünkü ameliyattan önce yaptığınız incelemelerde o ekler görünmemektedir. Ve sosyal açıdan müdahaleyi gerektirmemektedir. Hasta bir daha ameliyat olur ne olacak ne olur ki denmektedir.Bir yanda hastayı düşündüğü düşünülen bir uygulama bir yanda ise hastayı ve kazancını hiçe sayan bir uygulama.Maalesef tıp özgür değildir. Doktorlar ise hastalar ve devlet uygulamaları arasında sıkışmıştır. Hekimler için artık tek yol çekinik yani bugünü kurtaralım yeter hekimliği olmuştur.Yargıtay bir hekimi telofonda tedavi verdiği için suçlamıştır. Tıp açısından da bu doğrudur. Neden açıktır. Hekim hastayı görmemiştir. Değerlendirmemiştir. Muayenesini gerçekleştirmemiştir. Gerekli incelemeleri yapmamıştır. Peki bir hekimi değerlendiren malpraktis komisyonları hastaları görüyorlar mı? Hastayı dinliyorlar mı?,,Hastayı muayene ediyorlar mı? hastanın kilosunu, boyunu, teninin rengini görebiliyorlar mı? Muayene edebiliyorlar mı? tedavi sürecini bilebiliyorlar mı? Cerrahi sırasını bilebiliyorlar mı? maalesef hayır. O zaman bir hekimi hastaya malpraktis diye değerlendirmeleri de hata olarak karşımıza çıkıyor demektir. Yani malpraktisi yanlış yerlerde arıyoruz gibi. Amaç malpraktis adı altında hekimlik mesleği ve tıp bilmi kirletilmeye çalışmaksa ve bu amaç için kullanılmaksa başarılmıştır. Ama başarılanın ne olduğu önemlidir. Ama kaybedilen insanlıktır. Çünkü hekimler ve tıp bilmi hayatın merkezidir. EndFragment

bottom of page