top of page

YÜKSEK SAĞLI ŞURASI YAPILANMALIDIR...

Bu ülkede gerçekten bilimsel olmak çok zor. Siyaset her yeri her kurumu maalesef sarmış. Tıp bilmi nasıl oluşmuş? İnsanlık tarihi boyunca sağlıkla ilgili yapılan uygulamalar ile bir bilgi bankası oluşturulmuştur.Bu bilgi bankası tüm tıp bilmi için literatür denilen tıbbi bilgi bankasında sunulmuştur. Tıbbi bilgi bankası ve klasikleşmiş kitaplar bu bilgileri tüm doktorluk camiasıyla paylaşmıştır. Bu bilgi bankası her geçen gün yeni bilgilerle genişlemektedir. Yapılan araştırmalarla kimi zaman bilgilerimizin yanlışlığı ortaya çıkmakta kimi zaman ise bilgilerimize ekler gelmektedir. Bu tıp bilminin bilim olmasının özelliğidir. Hiç bir zaman tıp bilminin geldiği nokta gelecek olduğu nokta olmayacaktır. Yüksek Sağlık Şurası Sağlık Bakanlığının alt kuruluşu olarak görev yapan sağlık personeli ilgili adli sorunları çözmek gerektiğinde hükümetlerin sağlık poltikaları ve uygulamlarında görüşe başvurulan bir kurum. Başkanlığını ise Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı yoksa Sağlık Bakanı Müsteşarı yapmaktadır.Bugün bir çok hekim veya sağlık personeli hakkındaki dosya bilgi alınmak üzere Yüksek Sağlık Şurasına gönderilmektedir. Yüksek Sağlık Şurası kararları incelendiğinde kimi zaman Tıbbi Bilgi bankası ile uyumlu kararlar alırken kimi zaman Tıbbi bilgi bankası ile uyumlu olmayan kararlar verdiği görülmektedir. Aynı zamanda kimi zaman ise önceki uygulamları ile bağdaşmayan karar şekilleri ortaya çıkabilmektedir. Bunun nedeni nedir? Yüksek Sağlık Şurası kararlarında olması gereken tek tip uygulama yani tıbbi literatüre dayanan uygulama, tek tip karar şekli yani, bilimsel gerekçeleri belirtilmiş, kusur oranları belirtilmiş, yapılması gerekenler belirtilmiş bir karar şekli olmalıdır. Bilimsel yapılmamış bir kararın toplum vicdanında ve sağlık personelleri arasında huzursuzluk yarattığı görülmelidir. Sağlı Bakanlığı herşeyi kontrol etmek isterken kaybettiği bu ülkenin yetiştirdiği yetiştirmek için emek ve para harcadığı hekimleri ve sağlık personeline zarar vererek çifte standart yaratarak bir yere varamayacağını anlamalıdır.Örneğin Tıbbi literatürde %1-6 olabilir olarak belirtilmiş bir komplikasyon kusur olarak gösterilmeye çalışılabilmektedir. Kabul edilebilir risk,oluşması muhtemel risk kavramı içersinde yer alan komplikasyonu aynı Sağlık Şurası kimi zaman komplikasyon kimi zaman kusur olarak görebilmektedir. Fakat bu uygulama ile gerçekten çalışan bu ülkeyi düşünen, gerçek hekimlik yapmak isteyen hekimleri de karalayabilmektedir. Yüksek Sağlık Şurası Özgür, siyasi otoriteden bağımsız,bilimsel karar veren, değerlendirilen branşlarla ve uygulamlarla üyeleri oluşturulmuş yeni bir yapılanma içersine girmelidir. Tıp bilmi çekinik, hastadan korkan,kaçan, gereğini yapmayan, bilim özelliğinden ayrılmış bir uygulama içersinden biran önce kurtarılmalıdır. EndFragment

bottom of page