top of page

Bazı gazeteler internet siteleri ve yayın organları sağlık personellerine suç duyuruları

Sağlıkta şiddet unsurlarının oluşmasında bir çok faktör söz konusudur. Bunlardan en önemlisi kontrolsüz, yargılayıcı ve toplum önüne atıcı yayın yapan gazeteler internet siteleri ve yayın organları. Bu yayın organları hiç bir yasal statüye dayandırmadan savcı hakim gibi davranarak sağlık çalışanlarını toplum önüne atmaktadırlar. Bu yaklaşım tarzı sağlığın şiddet görmesindeki en önemli eylem gibi durmaktadır. Sağlığı tıbbı ve hekimliği bilmeyen yayın yapıcılar etik kurallardan yoksun davranışlarıyla olmaları gereken tarafsızlıktan çıkarak yayın uğruna sağlık çalışanlarının hayatlarıyla oynamaktadırlar. Bu gazeteler ve siteler ve yayın organları bilmelidirler ki sağlık hizmetlerinin kaybolmasından veya hekimlerin dayak yiyip öldürülmesinden kimsenin çıkarı olmayacaktır. Aksine büyük kayıplarla sonuçlanacaktır.

Bu gazetelerden biri GAZETE VATAN

bottom of page