Gökalp KARAARSLAN suç duyurusu yaparak sağlık çalışanları ve doktorları suçlamaya çalışan hastaların

Doktorlar ve hastalar son zamanlarda adli makamlar nezninde karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Bu karşı karşıya gelmelerin büyük bir çoğunluğunda hastalar haksız olarak bulunmaktadır. Peki bu karşıya karşıya gelişin altında yatan nedenler nelerdir. Hekimler görevlerini yaparken bir çok problemle tehlikeyle karşılaşmaktadır. Mesleki sorumluluğun ağırlığı,çalışma şartları,hasta bakış açılarının ağırlığı, sağlık yöneticilerinin bunları görmezden gelmesi ve doktorluk mesleğini kullanmaya çalışan kitlelerin artışı her geçen gün artması doktorları görevlerinden soğutmakta va başka arayışlara yönelmesine neden olmaktadır. Yetişmiş bir kitlenin bu şekilde harcanması tehlikenin habercisi konumunda olduğu açıktır. Bu tehdit öyle bir noktaya getirilmiştir ki hekime şiddet söz konusudur. Bu silsile sadece artık hekimlik mesleğini ilgilendiren bir durumdan çıkmış artık tüm meslek guruplarının sorunu haline gelmeye başlamıştır. Bir an önce yetişmiş kitlenin devlet kurumları,basın, halk,adalet,halk nezninde korunması ve değerlerinin sağlanması yönünde somut adımların atılması gerekmektedir. Hekimlere suç duyurusunda bulunan hastaların nedenleri ve amaçları aynıdır. Suç duyurusunda bulunmakta kolaydır. Ancak bu suç duyurusunda bulunan hastaların ve yakınlarının bu eyleme geçmesinin altında yatan neden genellikle bir başka yakın veya bir başka hekim olmaktadır. Şunu unutmamak gereklidir. Hekimlerin mesleki soğukluğunun yaratılmasında en çok zararı halk kitleleri çekecektir.Bir an önce sağlıkta suç duyurularında kademeli başvuru ve değerlendirme yöntemlerine geçilmelidir.