GÖKALP KARAARSLAN;İNSANI VE TOPLUMLARI YOK EDEN 3 ALIŞKANLIK:İÇKİ,KUMAR,UYUŞTURUCU

Gekileşn teknoloji, lükse olan düşkünlük,toplumsal ilişkilerde ki yanlızlık,ekonomik ve sosyal kaygılar ve yetersizlikler,örf ve annalerlerdeki aktarım eksilikleri inanç eksikliği,umutsuzluk ve çaresizlik gibi gibi bir çok faktör. Bu faktörlerin biri ve bir kaçı birleşerek insanı etkilemektedir. Önemli olan bu nedenllerin çocuklarımızda ki etkisidir. Çoıcuklarımız gewleceğimiz ve geleceğimizin anahtarlarıdır. İnsan bir iki üç derken toplum olmaktadır. Bu sorunlar artık toplumun sorunu olmaya başlamıştır. Fakat maalesef bu neden ve nedenlerin bir çoğu ebeveynleri etkilerken en büyük etkilerini çocuklar üzerinde göstermektedir. Ne yapılmalı: eğitim,başarı,yetişmişlik,bilgi,eğitilmiş insan desteklenmeli,toplumsal değerler öğretilmeli, insanlarla ilişki desteklenmeli ve tekrar iyi insan kavramı oturtulmalı.