top of page

İlaç fobisi(korkusu) mi oluşturulmak isteniyor?

Son 5 yıldır poliklinik düzeyinde yaptığım analizlerde ilaç kullanmak istemeyen hasta sayısında belirgin artmanın olduğunu gözlemledim. Bu gözlemlerin sırasında insanların daha çok paramedikal eylemlere başvurmaya başladıklarını ve bunlardan sonuç almaya çalıştıklarını görüyorum. Doktorluk Mesleğine başladığımda kadınlarda ölüm yaşı 59 erkeklerde ise 57 idi. Bugün bu rakamlar 75 ler civarına yükselmiş durumda. 26 yılda 20 yıl gibi yaşam süresinde artma olmuş. Görülüyor ki sağlık sistemlerindeki tanısal gelişmelerin yanı sıra tedavideki gelişmelerde yaşam sürelerini uzatmayı başarmış. Pramedikal uygulamalar bu yaşam süresini tarihten bu yana başaramamış olmasına rağmen neden bu uygulamaların gündemde tutularak tıp biliminin önüne engel olarak çıkarılması insan odaklı yaklaşımları ilerde daha çok engelleyecek gibi gözükmektedir.

bottom of page